Inici / Reglament

Reglament

Reglament Cursa Popular de Sant Miquel

1 Organització

Article 0.La Cursa Popular de Sant Miquel a Molins de Rei és una prova esportiva organitzada per l’Ajuntament de Molins de Rei que es celebrarà el dia 24 de setembre de 2017.

2 Ètica i valors

Article 1.La Cursa Popular de Sant Miquel a Molins de Rei es basa en uns valors i una ètica essencial que comparteixen tots els participants, patrocinadors, voluntaris i Organització.

Article 2.La solidaritat i el respecte dels participants, dels voluntaris, dels patrocinadors i del públic són elements bàsics a la Cursa Popular de Sant Miquel a Molins de Rei.

3 Descripció de les proves

Article 3.La Cursa Popular de Sant Miquel a Molins de Rei és una prova competitiva urbana que transcorre pels carrers de la població.

Article 4.La Cursa Popular de Sant Miquel a Molins de Rei és una prova assequible, amb un recorregut planer i ràpid.

Article 5.Els corredors competeixen sota la seva responsabilitat. Sobre ells recau la decisió final de prendre la sortida i la realització de la prova o part d’ella. Els participants eximeixen l’Organització de les reclamacions o demandes basades en suposades accions o no accions dels participants o d’altres que actuïn a favor seu, així com les reclamacions o demandes resultants dels danys que poguessin succeir als participants i als seus materials, incloent-ne la pèrdua.

Article 6.Tot el recorregut estarà degudament senyalitzat mitjançant fletxes, cartells o banderoles. L’Organització retirarà totes les marques utilitzades. Qualsevol corredor que s’allunyi voluntàriament del recorregut abalisat, no serà en cap cas responsabilitat de l’Organització.

Article 7.La sortida i l’arribada es faran des del passeig del Terraplè a l’altura de la plaça de la Llibertat. Horari de curses: Recorregut de 10 km, a les 8.30 h; es donarà 1h i 30’ de tall. Recorregut de 3,5 km, a les 10.30 h, amb 1’hora de tall. Recorregut d’1,5 km, a les 11.15 hores, també amb 1 hora de tall. Cursa familiar, a les 12.30 hores. Aquests horaris es publicaran al lloc web i es comunicaran amb antelació a tots els participants.

Article 8.Si fos necessari interrompre i suspendre la prova de 10 km en un punt del recorregut, la classificació es determinarà segons l’ordre i el temps d’arribada en l’últim punt de cronometratge realitzat.

Article 9.En cas que les condicions climatològiques o altres condicionants impedeixin el desenvolupament normal de la prova, es podrà habilitar un recorregut alternatiu per evitar les zones de risc. Aquest recorregut es comunicarà en detall en els punts on es produeixi.

4 Semiautosuficiència

Article 10.

 • Hi haurà un avituallament d’aigua al km 5 per a la prova de 10 km, i un a la zona d’arribada per a tots els recorreguts.
 • No serà permès rebre ajuda externa (excepte en cas d’accident o d’emergència) i es penalitzarà el corredor que la rebi.
 • S’entendrà per ajuda externa aportar o retirar material al corredor, així com també l’acompanyament al llarg del recorregut per part de persones que no participin en les proves.

5 Material obligatori

Article 11.L’Organització situarà personal encarregat de vetllar per la seguretat dels participants en diferents punts del recorregut. És obligatori seguir les indicacions d’aquest personal, que estarà degudament identificat.

Article 12.L’Organització no es fa responsable dels accidentes o danys que puguin rebre o produir els corredors, però posarà tot el que sigui a les seves mans per evitar-los. Qualsevol corredor que avisi l’equip mèdic se sotmetrà al seu judici i valoració de la situació, i n’haurà d’acceptar les decisions.

Article 13.La Direcció de cursa podrà modificar, suspendre, retallar, neutralitzar o parar la prova per seguretat o per causes alienes a la seva voluntat (climatologia, causes externes…).

6 Inscripcions

Article 14.El preu de la inscripció al recorregut de 10 km és de 12 €, amb assegurança inclosa. Les altres curses són totalment gratuïtes.

Article 15.Recorregut de 10 km: la inscripció és oberta a tota aquella persona amb edat mínima de 16 anys complerts. Els corredors menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització paterna.

 • Recorregut de 3,5 km: s’hi podran inscriure els nascuts l’any 2005 i successius.
 • Recorregut de Cursa Infantil d’1,5 km: s’hi podran inscriure els nascuts entre els anys   2006 al 2011.
 • La cursa Familiar és oberta a totes les edats. Únicament és obligatori participar-hi amb el dorsal de color lila.

Article 16.Les inscripcions es podran fer via online a la pàgina web www.cursasantmiquel.cat i també presencialment a l’oficina del Poliesportiu Municipal, c/ Sant Antoni Maria Claret, 1 bis, de Molins de Rei.

Article 17.Els corredors hauran de portar visible en tot moment el dorsal que facilitarà l’Organització. El dorsal no es podrà retallar, doblegar, tapar ni modificar i s’haurà de portar amb el color corresponent al recorregut.

 • Cursa de 10 km, color vermell. Recorregut de 3,5 km, color blau. Recorregut d’1,5 km, color verd. Cursa Familiar, color lila.

Article 18.Tots els corredors renuncien a utilitzar el dret d’imatge i autoritzen l’Organització i els seus patrocinadors a utilitzar i publicar les fotografies o vídeos gravats en el context de la prova.

Article 19.Les inscripcions es tancaran en els terminis establerts, dimecres dia 20 de setembre. La inscripció a la cursa de 10 km, es farà per estricte ordre d’arribada. Es podran fer inscripcions 30 minuts abans de les sortida, sempre que hi hagin dorsals disponibles.

En el cas de les curses de 3,5 km, 1,5 km i la Cursa Familiar, es podran fer inscripcions un cop tancat el període d’inscripció i fins a 30 minuts abans de l’hora de sortida de cadascuna de les curses, però no optaran a classificació ni a premi.

Article 20.Un cop formalitzada la inscripció, no se’n retornaran els diners en cas de no participació.

7 Categories, trofeus i classificacions

Article 21.La Cursa Popular de Sant Miquel atorgarà trofeus als guanyadors absoluts, masculí i femení, i als tres primers classificats, tant masculí com femení, de cada categoria. Els premis no seran acumulatius.

Article 22.Premis cursa de 10 km són les següents:

 • Guanyadors absoluts masculí i femení
 • 21è Trofeu ROBERT TORRES PRUNERA, al primer classificat masculí local de les categoria A, menors de 18 anys.
De 16 a 19 anys (nascuts del 1998 al 2001) AM i AF
De 20 a 30 anys (nascuts entre el 1987 i el 1997) BM i BF
De 31 a 40 anys (nascuts entre el1977  i el 1986) CM i CF
De 41 a 50 anys (nascuts entre el 1967 i el 1976) DM i DF
De 51 a 60 anys (nascuts entre el 1957 i el 1966) EM i EF
Més de 61 anys (nascuts el 1956 i abans) FM i FF

Les categories, tant masculina com femenina, del recorregut de 3,5 km són les següents:

 • 38e Trofeu Francesc Monfort als guanyador absoluts masculí i femení
De 12 i 13 anys (nascuts el 2004 i el 2005) Infantil M i F
De 14 a 15 anys (nascuts entre el 2002 i el 2003) Cadet M i F
De 16 a 19 anys (nascuts entre el 1998 i el 2001) AM i AF
De 20 a 30 anys (nascuts entre el 1987 i el 1997) BM i BF
De 31 a 45 (nascuts entre el 1972 i el 1986) CM i CF
De 46 a 60 anys (nascuts entre el 1957 i el 1971) DM i DF
Més de 61 anys (nascuts el 1956 i abans) EM i EF

Les categories, tant masculina com femenina, del recorregut d’1,5 km són les següents:

 • Als guanyador absoluts masculí i femení
De 6 i 7 anys (nascuts el 2010 i el 2011) Prebenjamí  M i F
De 8 a 9 anys (nascuts entre el 2008 i el 2009) Benjamí M i F
De 10 a 11 anys (nascuts entre el 2006 i el 2007) Aleví M i F

Article 23. No ser presents a l’acte d’entrega de trofeus s’entendrà com a renúncia als trofeus o als premis aconseguits.

Article 24. Premis especials. Premi de material esportiu al centre d’ensenyament primari i a l’ institut de Molins de Rei, amb un percentatge real, més alt de participació, en relació amb els alumnes matriculats.Es lliuraran en el moment de ser nomenats.

Article 25. Els lliuraments de trofeus es realitzarà a l’escenari de la plaça de la Llibertat amb el següents horaris:

Cursa 10km; 10.10hores

Cursa de de 3.5km i 1,5km;a les 11.45 hores

9 Penalitzacions

Article 26. A continuació mostrem la taula completa de les accions que provoquen una penalització o desqualificació de la prova.

Desqualificació:

 • No passar per un punt de control
 • Sortir del recorregut marcat
 • Ser acompanyat per altres persones durant el recorregut
 • Rebre ajuda externa fora dels punts
 • Tirar deixalles o embolcalls
 • Utilitzar qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut
 • No assistir una persona en dificultats (ferida, gran esgotament, hipotèrmia…)
 • Demanar ajuda sense necessitar-la
 • Ser desconsiderat amb els membres de l’Organització o amb altres participants
 • No respectar les persones (corredors/Organització)
 • Anar sense dorsal, portar-lo tapat o amb un color no assignat al seu recorregut
 • Altres accions que l’organització consideri.

 10 Reclamacions

Article 27. L’organització resoldrà les possibles reclamacions que es presentin

Article 28. Es podran presentar reclamacions fins a 2 hores després del lliurament de premis.

11 Acceptació i responsabilitat

Article 29. Qualsevol participant, pel fet d’inscriure’s, accepta les condicions establertes en aquest reglament. Qualsevol circumstància no prevista en aquest reglament serà resolta per l’organització.

Article 30. L’Organització declina tota responsabilitat en cas d’accident per negligència del corredor, així com per la pèrdua o trencament dels objectes personals de cada participant.

Article 31. L’Organització es reserva el dret de modificar aquest reglament, o de suspendre la prova, davant d’una eventualitat o causa de força major.

12 Assegurances

Article 32. Responsabilitat civil. L’Organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.

Assegurança d’accidents. Pel sol fet de realitzar la inscripció, a qualsevol de les curses, el corredor gaudirà d’una assegurança d’accidents.

ANNEX NÚM.1

 PLEC DE DESCÀRREC DE RESPONSABILITATS

Accepto:

 1. Que he llegit, he entès i accepto íntegrament el reglament de la Cursa Popular de Sant Miquel.
 2. Que estic segur d’estar físicament i psicològicament ben preparat per fer la prova i que segueixo els controls mèdics adequats.
 3. Que sóc plenament conscient del recorregut, del perfil i de la distància, ja que els he consultat prèviament al web de la prova.
 4. Que em comprometo a complir les normes i els protocols de seguretat establerts per l’Organització.
 5. Que autoritzo els serveis mèdics de la prova perquè em practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que ells considerin en qualsevol moment de la prova, l’hagi o no sol·licitat jo mateix. Davant dels seus requeriments, em comprometo a abandonar la prova i/o a permetre la meva hospitalització, si ells ho creuen necessari per a la meva salut.
 6. Que autoritzo l’Organització de la prova a fer i a utilitzar qualsevol fotografia, filmació o gravació que es faci, sempre que estigui exclusivament relacionada amb la meva participació en aquest esdeveniment, i a no percebre cap tipus de contraprestació a canvi.
 7. Que sóc conscient que el meu dorsal és personal i intransferible, per la qual cosa no el cediré o vendré a cap altra persona, fins i tot en cas que jo no pugui assistir a la prova.
 8. Que em comprometo a seguir les pautes generals de respecte als altres.

 

Aquí pots imprimir el reglament de la Cursa:

Reglament Cursa 2017

 

 

 

 

 

 

 

Top