Inici / Aula polivalent infantil

Aula polivalent infantil

Aquesta aula està adreçada a poder realitzar activitats amb infants, però també serveix per fer reunions fins a 10 persones.

Disposa d’una part destinada a vestuari,  equipada amb: bancs, armari de consignes i sabaters, que facilita l’accés a les activitats que es realitzen a la sala annexa, anomenada: Aula d’Activitats Físiques – Castelldòdrom.

L’ horari d’aquesta sala serà aprovat pel Consell de Centre. En cas d’activitat extraordinària que requereixi la modificació de l’horari, la Direcció del Centre el podrà variar per facilitar l’activitat, si és possible, i ho comunicarà als usuaris i usuàries amb la màxima antelació.

La cessió d’aquesta sala queda subjecte de la disponibilitat de la Colla Matossera de Molins de Rei que en disposa d’ús preferent, i serà coordinada per la Direcció o el Consell del Centre.

Aquest espai s’ha de sol·licitar amb 15 dies d’antelació.

L’espai es pot cedir a tot tipus de promotor per a la realització d’activitats diverses segons els criteris de cessió i preus públics.

infantil

Top