Inici / Despatx compartit

Despatx compartit

Adreçat a les entitats i col·lectius amb ús preferent o esporàdic per a poder desenvolupar la seva finalitat com a entitat. Per sol·licitar-ho cal posar-se en contacte amb la Direcció del Centre de la Federació Obrera.

Aquest  espai disposa d’una taula amb tres cadires i un armari on poder dipositar la documentació.

Es podrà tenir accés a WIFI i al Servei de Fotocòpies amb targeta magnètica de còpies, al preu públic marcat per les Ordenancs Fiscals anuals, i de forma renovable si s’escau.

Es podrà fer ús de la taula de reunions annexa sempre hi quant es sol·liciti amb antelació mínima de 3 dies.

La sala pot disposa de material específic, d’ús públic.

Els usuaris han de col·laborar a mantenir-lo en bon estat i fer-ne un bon ús. L’espai es pot cedir a tot tipus de promotor per a la realització d’activitats diverses segons els criteris de cessió i preus públics.

despatxcompartit1

Top