Bases del Premi – Edició 2022

La família de Josep Maria Salas i Peiró, la Creu Roja Baix Llobregat Centre i l’Ajuntament de Molins de Rei impulsen el premi Memorial Josep Maria Salas i Peiró com a homenatge a la tasca portada a terme durant la seva vida.

Josep M Salas i Peiró (Molins de Rei, 1947-2015). Pèrit químic. Més enllà de la seva carrera professional (en el sector de laboratoris clínics), va dedicar molts anys de la seva vida a la Creu Roja, primer com a voluntari i posteriorment com a president de la secció local de Molins de Rei (1988-1991)  i Baix Llobregat Centre (2003-2015). Des d’aquest voluntariat va dirigir els seus esforços a dignificar la vida de les persones, especialment la dels més necessitats allà on es trobessin.

Objectiu.

L’objectiu del premi és reconèixer aquelles iniciatives i projectes socials i humanitaris, en el sentit més ampli, sigui en un àmbit sectorial o transversal, concretament accions de caràcter sociosanitari, en defensa dels més dèbils i a favor de la dignitat de les persones.  Aquests projectes i iniciatives de defensa i atenció a drets universals s’han de dur a terme a Molins de Rei  o a la comarca del Baix Llobregat.

Com participar-hi.

El Jurat proposarà els projectes per tal de ser avaluats, a iniciativa pròpia o perquè hagin arribat a la Creu Roja, a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Molins de Rei o a l’adreça memorialjmsalas@molinsderei.cat

Qualsevol iniciativa definida en els objectius pot ser susceptible de ser premiada.

El Jurat, es compromet a posar-se en contacte amb totes  les iniciatives que arribin per conèixer-les de primera mà i avaluar-les sota els mateixos criteris.

En tot cas, aquelles que es facin arribar al Jurat, a proposta d’una entitat o d’un particular,  haurà d’explicar molt breument quin és el projecte, els destinataris, el benefici i els resultats obtinguts, així com les dades de contacte.

Termini.

El premi tindrà caràcter anual.

Les propostes hauran de fer-se arribar, de manera presencial,  a la Creu Roja del Baix Llobregat Centre o a l’Ajuntament de Molins de Rei, o a través de l’adreça de correu electrònic memorialjmsalas@molinsderei.cat com  molt tard el dia 15 de novembre de 2019, per tal de poder ser avaluades per a optar al premi.

Aquelles iniciatives que arribin passat el dia 15 de novembre de 2019 es tindran en compte per l’edició de l’any posterior.

Criteris de Valoració.

En el procés de valoració dels projectes, el Jurat tindrà en compte els criteris següents:

 • Que compleixin els objectius objecte de la convocatòria, és a dir, que es tracti d’ Iniciatives i projectes socials i humanitaris, en el sentit més ampli, sigui en un àmbit sectorial o transversal, concretament accions de caràcter sociosanitari, en defensa dels més dèbils i a favor de la dignitat de la persona.
 • Treball en xarxa.
 • Impacte social del projecte.
 • Replicabilitat del projecte.
 • Àmbit territorial de l’actuació.
 • Col·lectiu a qui va adreçada l’actuació.
 • Viabilitat del projecte.
 • Consolidació del projecte.
 • Altres criteris que consideri el Jurat.

 

Jurat.

El Jurat estarà integrat per les persones següents:

 • Pep Salas, que el presidirà.
 • Teresa Salas.
 • Un representant de la Creu Roja, nomenat per la Creu Roja Baix Llobregat Centre.
 • Un representant de la secció local d’Amnistia Internacional.
 • L’alcalde o regidor/regidora en qui delegui.
 • El responsable de Protocol de l’Ajuntament de Rei, que actuarà com a secretari, amb veu però sense vot.

 

Funcions del Jurat.

 • Establir la metodologia i formularis per avaluar els projectes.
 • Avaluar tots els projectes que li arribin amb la mateixa metodologia.
 • Establir anualment la data d’entrega del premi, sempre propera al 10 de desembre, Dia dels Drets Humans.
 • Interpretar les bases, en cas de conflicte.
 • Proposar millores de funcionament del memorial.

 

El premi.

Serà un únic premi de 1.000€, que es lliurarà a la iniciativa guanyadora.

Lliurament de premis.

El lliurament del premi coincidirà o serà pròxim a la celebració del Dia dels Drets Humans, el 10 de desembre. La data concreta la decidirà el Jurat i la donarà a conèixer d’un any per l’altre.

Iniciatives premiades.

Les iniciatives premiades hauran de presentar una memòria del projecte acompanyada de material gràfic, com a mínim en forma de fotografia i si es possible un vídeo de 2’.

Les imatges gràfiques seran públiques i publicables; per tant els responsables del projecte premiat han de garantir que compleixen els requisits legals per poder fer-ne difusió, especialment les referents a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’Ajuntament de Molins de Rei farà difusió de la iniciativa premiada, i com a mínim serà consultable en el web municipal. Es crearà un bloc específic del Memorial, amb les bases, les iniciatives premiades.

Condicions Generals.

La presentació del projecte implica l’acceptació de les bases generals i específiques de la present convocatòria i del Premi, si li fos atorgat.