Comença la VII edició del Memorial Josep Maria Salas i Peiró

Fins al 11 de novembre de 2022, es poden enviar  propostes de projectes socials i humanitaris per a participar al Memorial.

Enguany, la família de Josep Maria Salas i Peiró, la Creu Roja Baix Llobregat Centre, l’Ajuntament de Molins de Rei i l’Amnistia Internacional impulsen la VI edició del Memorial Josep Maria Salas i Peiró, una edició que recupera plenament la seva activitat després de les limitacions marcades per la COVID-19.

Fins al 11 de novembre es poden fer arribar, projectes desenvolupats tant per particulars com per entitats,  de manera presencial a les oficines de la Creu Roja del Baix Llobregat Centre, a l’Ajuntament de Molins de Rei o a l’adreça memorialjmsalas@molinsderei.cat

Els projectes susceptibles de ser premiats poden ser proposats per persones a títol individual, per entitats o per membres del mateix jurat, i hauran de fer arribar la proposta i explicar-la breument; quin és el projecte, els destinataris, el benefici i els resultats obtinguts, així com les dades de contacte.