Finalitza el període d’inscripció als tallers participatius: Més de 130 persones inscrites !


Ha finalitzat el període d’inscripció als tallers participatius. S’han inscrit un total de 137 persones. De les 413 propostes presentades per la ciutadania aniran als tallers per ser debatudes i/o escollides 80 propostes, de les quals s’escolliran les que finalment aniran a votació, un cop que els serveis tècnics municipals han dut a terme la selecció atenent a criteris de viabilitat tècnica, econòmica i jurídica