Finalitza la fase de propostes per tal d’enriquir el Pla Director d’Equipaments


El dia 27 d’octubre va finalitzar el període per fer propostes per tal d’enriquir el Pla Director d’Equipaments. S’han comptabilitzat un total de 298 propostes, les quals seran revisades pels serveis tècnics municipals en funció dels criteris de viabilitat tècnica, econòmica i jurídica, tal i com s’expressava en els criteris reguladors del procés participatiu. Posteriorment l’equip de govern decidirà quines d’aquestes propostes s’incorporen al document definitiu que es portarà a aprovació del Ple Municipal.