Pla d’Actuació Municipal


És una eina que forma part del Sistema de Planificació i Avaluació de l’Ajuntament que ha de servir per avaluar i fer un seguiment i control dels objectius establerts per tal de prendre decisions que ens permetin millorar l’estratègia de l’organització i els resultats dels objectius establerts.