Informació general “Som Barris 2017”

Què és ?

Per segona vegada i ja consolidada, després de l’experiència pilot 2016, els veïns i les veïnes de Molins de Rei poden incidir directament en una part de les inversions municipals que es destinaran als barris. Entre l’1 i el 31 de març de 2017, qualsevol persona empadronada a la vila, que tingui més de dotze anys, pot fer propostes d’inversió als barris i votar la que estimi més convenient.

L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania una partida global de 250.000 Euros.

Les Associacions de Veïns i l’Ajuntament de Molins de Rei fan una proposta d’inversió a cada un dels barris, i cada persona que decideixi partipar pot fer fins un total d’una proposta d’inversió pel seu barri o per qualsevol altra zona de la vila.

Un cop recollides totes les propostes fetes per la ciutadania, les Associacions de Veïns i l’Ajuntament, totes les persones majors de dotze anys empadronades a la vila i que s’hagin inscrit poden votar una proposta corresponent al seu barri.

Les propostes ciutadanes escollides, per rigorós ordre de preferència en la votació, seran les que s’executaran, només seran excloses les propostes que per motius tècnics, econòmics o legals no es puguin executar.

 

Descripció territorial del barris i assignació dels imports a distribuïr 

La descripció territorial de cada barri, zona o àmbit s’ha fet a partir de la tradició històrica, de la presència al barri de l’associació de veïns, dels districtes electorals,  del naixement del barri i del seu  planejament,  així com l’actual cartipàs que assigna als electes de l’equip de govern com a persones  interlocutores de cada barri.Descarregar el plànol amb la descripció territorial dels barris

  BARRI  IMPORT
  RIERA BONET / CARRETERA     20.000,00 €
  LES CONSERVES  / CARRETERA     24.000,00 €
  L’ÀNGEL / TORRENT HOSPITAL     15.000,00 €
  BONAVISTA-MAS/ TORRENT HOSPITAL/FONT CASATS     26.000,00 €
  CAN GRANER       4.000,00 €
  RIERA NOVA-LA PAU     20.000,00 €
  LA GRANJA     25.000,00 €
  CENTRE VILA     52.000,00 €
  PONT DE LA CADENA     26.000,00 €
  EL CANAL     26.000,00 €
  BARRIS DE MUNTANYA /MASIES     12.000,00 €
  TOTAL   250.000,00 €

La distribució d’aquests imports s’ha fet en base als criteris:

– Nombre d’habitants
– Inversió mínima garantida
– Característiques geogràfiques de la zona


Fases del procés: Inscriu-te, proposa i vota !

 

1.- Proposa !

De l’1 al 31 de març de 2017

2.- Vota !

Del 28 d’abril al 7 de maig de 2017

Nota important: Per tal de poder fer propostes i votar és imprescindible estar inscrit al Registre de Participació Ciutadana.
Si vostè ja s’ha inscrit per altres processos anteriors no és necessari tornar-se a inscriure’s


Què es pot proposar, qui ho proposa i com es fa ? 

:: Què és pot proposar:

Les inversions que es podran proposar seran despeses destinades a l’ espai públic, per exemple:

  • Enjardinament, arbrat i parterres.
  • Il·luminació/Enllumenat.
  • Jocs de lleure infantil, d’adults i gent gran.
  • Mobilitat i accessibilitat.
  • Remodelació espai públic.

:: Qui ho pot proposar ?

Les propostes les podran fer totes les persones majors de 12 anys, residents a Molins de Rei, l’Ajuntament i les Associacions de Veïns

:: Com es pot proposar ?

Les dates en les que la ciutadania podrà presentar propostes en aquest procés participatiu seran del l’1 al 31 de març del 2017.

Participa ara !

Pots participar on-line fent clic aqui i seguint les indicacions que trobaràs en el formulari

Pots participar presencialment, dipositant la teva butlleta a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Pl.Catalunya, 1) i els locals de les associacions de veïns on està disponible un únic formulari de propostes d’inversió de qualsevol barri de Molins de Rei.

 participaara

Informació relacionada