Inscripció als tallers

Objectius dels tallers

Recollir propostes de les entitats i dels vilatans i vilatanes per tal d’enriquir el Pla Director d’Equipaments.

Inscripció tancada