Informació general – Pla Director d’Equipaments

Què és?

És una eina que planifica els desenvolupaments dels equipaments culturals, cívics, docents, esportius, recreatiu, socials, sanitaris, administratius, funeraris, de seguretat, etc… pels propers 10 anys a Molins de Rei.

Com es va participar?

Mitjançant sessions informatives que es van fer 13 i 20 de setembre de 2017 a la Federació Obrera.

Com es podia inscriure’s en els tallers

Aquests tallers es van dur a terme el 18 d’octubre de 2017 (per a entitats)  a la Federació Obrera, i el 25 d’octubre de 2017 (obert a tothom) a  la Federació Obrera. El període de inscripció va ser  del 12 de setembre al 15 d’octubre de 2017. Per inscriure’s en aquest taller es possibilitava l’opció de fer-ho telemàticament fent clic aquí

Criteris reguladors del procés participatiu

 • El Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 té previst desenvolupar i aprovar un nou Pla Director d’Equipaments
 • El Pla Director d’Equipaments és una eina que planifica els desenvolupaments dels equipaments culturals, cívics, docents, esportius, recreatius, socials, sanitaris, administratius, funeraris, de seguretat, etc. per als propers 10 anys a Molins de Rei
 • L’equip de govern ha decidit dur a terme un procés participatiu per tal de que les entitats i els vilatans i vilatanes enriqueixin el Pla Director d’Equipaments
 • Cada persona major de 12 anys, empadronada a la vila i que estigui inscrita o s’inscrigui al Registre de Participació Ciutadana, podrà participar en el procés

FASES DEL PROCÉS

PRELIMINAR

Serà condició imprescindible per participar en el procés estar inscrit en el Registre de Participació ciutadana :

 1. Per aquest procés s’hi poden inscriure totes les persones majors de 12 anys, empadronades a la vila i que disposin de carnet d’identitat (DNI)
 2. S’hi poden donar d’alta totes les persones que ho desitgin a través del web: http://www.molinsderei.cat/participacio/
 3. També hi aniran constant com a persones inscrites totes les que participin presencialment en les convocatòries que l’Ajuntament efectuï i omplin la corresponent fitxa d’inscripció. Amb tot, la possibilitat de participar telemàticament, només la podran exercir aquelles persones que tinguin adreça electrònica. Les condicions sempre són les mateixes: constar al Padró, tenir DNI i més de 12 anys.

FASES PROCÉS PARTICIPATIU PLA DIRECTOR D’EQUIPAMENTS

1.INFORMACIÓ

Aquesta fase es desenvoluparà entre el 13 i 30 de setembre de 2017.

Es durà a terme una sessió informativa adreçada a les entitats el 13 de setembre de 2017, a les 19h a la Federació Obrera, on s’explicarà en que consisteix el Pla Director d’Equipaments i com es durà a terme el procés participatiu.

Es durà a terme una sessió informativa oberta a tothom el 20 de setembre de 2017, a les 19h a la Federació Obrera, on s’explicarà en que consisteix el Pla Director d’Equipaments i com es durà a terme el procés participatiu.

Es realitzaran tot un seguit d’accions divulgatives i de comunicació:

 • Web corporatiu
 • Web de participació ciutadana
 • Cartells informatius
 • Díptics informatius a tots els domicilis
 • Ràdio Molins de Rei
 • Altres mitjans de comunicació local

2.PROPOSTES

Aquesta fase es desenvoluparà entre el 9 i el 27 d’octubre de 2017.

Realització d’un taller participatiu adreçat a les entitats el 18 d’octubre de 2017, a les 19h a la Federació Obrera, on es recolliran propostes del teixit associatiu per enriquir el Pla Director d’Equipaments

Realització d’un taller participatiu obert a tothom el 25 d’octubre de 2017, a les 19h a la Federació Obrera, on es recolliran propostes dels vilatans i vilatanes per enriquir el Pla Director d’Equipaments

Cal formalitzar la inscripció per participar en el tallers, aquesta serà del 12 de setembre al 6 d’octubre de 2017. La inscripció es pot fer mitjançant una butlleta:

*Telemàticament  www.molinsderei.cat/participacio

Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), carrer Rubió i Ors, 22

Les propostes també es podran fer mitjançant una butlleta:

*Telemàticament www.molinsderei.cat/participació

*Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), carrer Rubió i Ors, 22

A les butlletes per fer aportacions cada persona podrà proposar aquelles propostes d’equipaments que consideri. Nomes es consideraran aquelles que estiguin degudament argumentades.

3.APROVACIÓ

Aquesta fase es desenvoluparà entre l’1 de novembre i el 22 de desembre de 2017.

Un cop recollides totes les propostes que facin les entitats i els vilatans i vilatanes, els serveis tècnics municipals i l’equip de govern estudiaran la seva incorporació al Pla Director d’Equipaments.

Els criteris que regularan la possible incorporació de les propostes al Pla Director d’Equipaments seran tècnics, econòmics i jurídics.

Incorporades les aportacions al Pla Director d’Equipaments, aquest es portarà a aprovació al Plenari Municipal.

 


Documentació relacionada amb el Pla Director d’Equipaments