Presentats els primers pressupostos participatius per barris


Per primera vegada la ciutadania de Molins de Rei podrà decidir directament què es fa amb els seus impostos. I ho farà mitjançant un procés participatiu obert a totes les persones empadronades a la vila que hagin complert els 12 anys d’edat. En total decidiran el destí de 250.000 euros per fer actuacions de millora a tots els barris de Molins de Rei.

L’equip de govern ha presentat públicament “un dels projectes més innovadors i importants del mandat”, en paraules de l’alcalde Joan Ramon Casals. Es tracta dels pressupostos participatius, una experiència pilot de participació ciutadana que permetrà incidir directament en l’execució d’una partida d’inversions de 250.000 euros, un 10% del total. Podran participar les persones que hagin complert 12 anys i que estiguin empadronades a la vila de dues maneres: fent propostes (fins a un màxim de tres per persona i per a qualsevol barri) i votant després (escollint la que prefereixen del barri on estan empadronades). L’Ajuntament i les associacions de veïns també faran una proposta per cada barri. Les propostes que s’executaran seran les escollides per rigorós ordre de preferència ciutadana, i només seran excloses aquelles que no es puguin tirar endavant per limitacions econòmiques, tècniques o legals.

L’alcalde Casals ha explicat que “amb aquest procés participatiu responem a un dels principals compromisos del mandat i donem veu i vot a la ciutadania”. Casals també ha comentat que “el procés s’ha elaborat des de la regidoria però incorpora propostes i millores plantejades tant per altres grups polítics com per les pròpies associacions de veïns, que han de ser un element clau en l’èxit d’aquesta experiència pilot”. De la seva banda, el primer tinent d’alcalde, Xavi Paz, ha subratllat la idea que “amb l’aprovació dels pressupostos i després d’uns mesos de feina interna es comencen a visualitzar projectes potents que donen velocitat de creuer a l’acció de govern”, i ha destacat que “tot i tractar-se d’una experiència pilot que ens permetrà prendre bona nota d’aspectes de millora, els pressupostos participatius han vingut per quedar-se”.

Finalment, la regidora de Participació, Eva Folquer, ha donat els detalls tècnics de com es farà el procés, uns detalls que es poden consultar a www.molinsderei.cat/participacio. Folquer ha destacat que “les persones que vulguin participar fent propostes i/o votant s’hauran d’identificar per garantir que aquest és un procés seriós i responsable” i s’ha compromès a què les propostes que siguin desestimades tinguin el seu corresponent informe oficial explicant-ne els motius tècnics que les fan inviables. Folquer també ha explicat que la participació es podrà fer de forma presencial o digital entre 1 de febrer i l’11 d’abril, i que es farà una àmplia difusió del procés per tots els mitjans que l’Ajuntament té a l’abast.

Per fer el repartiment de les zones o barris s’han utilitzat criteris històrics, de densitat geogràfica i de districtes electorals. A cada barri s’assignarà una partida d’inversions en base al seu volum de població però garantint sempre un topall mínim per assegurar la possibilitat d’efectuar inversions. La distribució és la següent:

BARRI                                                        IMPORT

RIERA BONET / CARRETERA                                                    20.000,00 €

LES CONSERVES / CARRETERA                                             24.000,00 €

L’ÀNGEL / TORRENT HOSPITAL                                             15.000,00 €

BONAVISTA-MAS/ TORRENT HOSPITAL/FONT CASATS      26.000,00 €

CAN GRANER                                                                             4.000,00 €

RIERA NOVA-LA PAU                                                             20.000,00 €

LA GRANJA                                                                             25.000,00 €

CENTRE VILA                                                                        52.000,00 €

PONT DE LA CADENA                                                           26.000,00 €

EL CANAL                                                                            26.000,00 €

BARRIS DE MUNTANYA /MASIES 1                                     12.000,00 €

TOTAL                                                    250.000,00 €