Procés participatiu Pla d’Actuació Municipal 2015-2019

gg

Pla d’Actuació Municipal

El Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 de l’Ajuntament de Molins de Rei és l’eina de planificació i avaluació de tot el mandat municipal, tot fixant els objectius i les accions més significatives que l’equip de govern es compromet dur a terme en aquests 4 anys.

 

Com es va elaborar el Pla d’Actuació Municipal?

  1. Durant el mes de novembre i desembre de 2015 l’Ajuntament va elaborar un document inicial tenint en compte el pacte de govern i els objectius més significatius del quadre de comandament.
  2. Entre el 29 de desembre de 2015 i el 15 de febrer de 2016 aquest document inicial es va fer públic a la web municipal per tal de que els vilatans i vilatanes poguessin fer les seves aportacions.
  3. Durant aquest període el document inicial es va fer arribar a totes les forces polítiques de l’Ajuntament perquè també poguessin fer les seves aportacions
  4. A partir del 15 de febrer de 2016 l’Ajuntament va estudiar les diferents aportacions que van fet la ciutadania i les diferents forces polítiques per decidir quines s’incorporarien al document inicial.
  5. Entre els mesos de març i maig de 2016 es va portar el document del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 al ple municipal per la seva aprovació

 

Com s’ha participat en l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal?

a) Mitjançant  aquest mateix web de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Molins de Rei

Com element d’ajuda i consulta s’ha posat a disposició de la ciutadania el Document inicial del Pla d’Actuació Municipal

Es va fixar el període comprés entre el 29 de desembre de 2015 i el 29 de febrer de 2016 fer aportacions al Pla d’Actuació Municipal.

b) Mitjançant un formulari en suport paper es van realitzar les aportacions que es van dipositar en una urna que estava ubicada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Molins de Rei, Plaça Catalunya nº 1, entre el 29 de desembre de 2015 i el 15 de febrer de 2016. .

 

Com s’avalua el Pla d’Actuació Municipal?

A partir de l’1 d’abril de 2016 i cada tres mesos s’actualitza el nivell de desenvolupament del Pla d’Actuació Municipal.

 

 Documentació relacionada