Propostes “SOM BARRIS 2017”

Període per fer propostes tancat

La Fase d’aportacions de propostes va finalitzar el 31 de març de 2017


Les propostes resultants són:

Bonavista – El Mas / Torrent de l’Hospital – Font dels Casats

Aparells per a exercicis saludables

Arranjament de jardins i vegetació

Arreglar paviment i voreres del carrer Torras i Bages

Urbanitzar la zona verda sota el dipòsit d’aigua de la Font dels Casats

Can Graner

Circuit de gimnàstica per a gent gran

Fer un quadre elèctric per a les festes del barri

Punt de llum, arreglar l’entrada i la sortida del barri

Centre Vila

Pavimentació de la zona de l’olivera de la plaça de la Llibertat

Millorar l’espai infantil de la plaça dels Països Catalans

Remodelar la plaça Mercè Rodoreda facilitant la circulació de vianants

Posar ombra (pèrgola, arbres…) a la plaça del Mercat

Jardineres o mobiliari més modern en lloc de les pilones del Terraplè

El Canal

Convertir en vorera el jardí darrere l’escola d’adults

Refer els parterres dels carrers Raseta i Ferran Agulló

Posar senyals de civisme més grans i complets a les places interiors

Dividir el camp de futbol del Parc del Baix Llobregat i fer tobogans aprofitant el pendent

Millorar il·luminació del carrer Raseta

Millorar il·luminació dels passos de vianants

La Granja

Màquines d’exercici a l’entrada del riu

Zona esportiva al Parc de la Sèquia del Molí

Actualització dels espais infantils

Zona de pícnic entre la Clínica i la C-1413

Millorar els senyals dels passos de vianants del Terraplè

Fer pistes polivalents on hi ha les de petanca

La Rierada

Arranjar secció de carrers

Asfaltar sots a la calçada

Arranjar el pati de l’Associació de Veïns

L’Àngel / Torrent de l’Hospital

Arranjar pista de petanca i posar aparell de gimnàstica

Arranjar el talús de Ntra. Sra. de Lourdes – Sant Antoni Abat

Espai per a gossos a Ferrer i Guàrdia – Esperanto

Endreçar zona de vianants del carrer Francesc Macià

Ampliar la vorera i eliminar pilones del carrer Sant Antoni Abat

Les Conserves

Arreglar jardineres de les escales de c. Carme Galceran i arreglar pas sota vies

Ampliar vorera i asfaltar carrer Sant Domènech de Guzmán

Millorar la il·luminació al pas de vianants entre Pep Ventura i Joan Maragall

Arreglar la jardinera del carrer Mariona

Arranjar l’entorn de l’Escola Estel de manera original i sostenible

Millorar llums, arbres, aparcaments i espais verds al carrer Sant Agustí

Pont de la Cadena

Ampliar vorera i arranjar vegetació entorn la casa annexa de les comportes

Posar tendals sobre els parcs infantils

Repoblar d’arbres el carrer Santiago Rusiñol

Posar cistelles de bàsquet a la plaça Joan Vallès i Vila

Enjardinar les zones de gespa i arreglar la part de ciment de la plaça de Joan Vallès i Vila

Riera Bonet

Arreglar asfalt i vorera del carrer Sant Rafael

Arranjar i col·locar projectors leds a la pista de bàsquet

Millorar enjardinament i posar més arbres

Elevar la calçada al carrer Ca la Còrdia per fer reduir velocitat

Porteries al Parc d’Antonio Méndez

Riera Nova / La Pau

Zona verda i pipican a l’aparcament darrere la Federació Obrera

Actuació a parterres del carrer Ramon Llull i escales

Més llums als carrers Narcís Monturiol, Anna Canalies, passeig de la Pau…

Modificar revolt passeig de la Pau – carrer Catalunya

Renovar enjardinament, arbres, llums, papereres i reg a la plaça de les Bruixes

Parc infantil al solar buit del carrer Ramon Llull

Sant Bartomeu de la Quadra

Arranjar pista de bàsquet i escales

Acabar jardí del carrer Pepeta de Cal Bardissa

Vallpineda

Arranjar secció de carrers

Asfaltar sots de la calçada

Posar proteccions de fusta als contenidors

 

Podeu veure el detall de les propostes fent clic aquí