Qui Participa?

Els protagonistes dels processos participatius, en el seu més ampli sentit, són:

  • Els vilatans i vilatanes a nivell individual
  • Les entitats i associacions
  • Els moviment socials
  • Els col·lectius socials
  • Grups de veïns