Resultats SOM BARRIS 2017

Podeu consultar les resultats de les votacions mitjançant el document annex

Resultats de la votació SOM BARRIS 2017

 

BONAVISTA  – EL MAS / TORRENT DE L’HOSPITAL / FONT DELS CASATS

Qui fa la proposta

Proposta Import

Vots rebuts

AAVV Aparells per a exercicis saludables per a la gent gran a la Font dels Casats. Afegir bicicleta a la zona de jocs de Bonavista. Afegir aparell multifuncions a la zona infantil de Bonavista 15.000 €          28
Ajuntament Arranjament de jardins i vegetació dels carrers Puigcerdà, Torras i Bages i al voltant del passeig
de la Font dels Casats
23.400 € 18
Veïns Arreglar paviment i voreres del carrer Torras i Bages, entre els carrers Puigcerdà i Montserrat 22.500 € 17
Veïns Arreglar, urbanitzar i fer accessible la zona verda sota el dipòsit d’aigua de Font dels Casats i entre Joan Salvat Papasseit, Salvador Espriu i Josep M. de Segarra 10.000 € 16

 

CAN GRANER

Qui fa la proposta Propostes Valoració aproximada Vots rebuts
AAVV Circuït de gimnàstica per a gent gran 4.000 € 1
Ajuntament Instal·lació i legalització del quadre elèctric per a les festes del barri 4.000 € 0
Veïns Punt de llum. Arreglar l’entrada al barri amb un jardí més en condicions i la sortida per les escales del carrer del local 4.000 € 14

 

CENTRE VILA

Qui fa la proposta Propostes Import Vots rebuts
AAVV
Ajuntament Pavimentació de la zona intermèdia al voltant de l’olivera a la Plaça de la Llibertat, al costat zona infantil 52.000 € 28
Veïns Remodelar la plaça dels Països Catalans per millorar l’espai de lleure infantil 48.000 € 42
Veïns Millorar la imatge de la Plaça Mercè Rodoreda i facilitar-ne la circulació de vianants 48.000 € 46
Veïns  Posar ombra al parc del Mercat
(pèrgola, arbres…)
26.000 € 39
Veïns Treure les “pilones” rodones del tram passeig del Terraplè, del Molí a la carretera i substituir-les per jardineres amb flors i/o un mobiliari més modern 18.000 € 42

 

EL CANAL

Qui fa la proposta Propostes Valoració aproximada Vots rebuts
AAVV Treure la zona ajardinada del c. Canal de la Infanta i fer vorera (darrera escola d’adults). 19.500 € 14
Ajuntament Refer els parterres dels carrers Raseta
i Ferran Agulló
19.800 € 37
Veïns Canviar els senyals de civisme que hi ha a les places interiors dels blocs per d’altres de més grans i complets 5.000 € 2
Veïns Millores al Parc del Baix Llobregat: dividir el
camp de futbol, una pista per a infants i
l’altra per a adults. Aprofitar el pendent que
hi ha entre el parc i el camp de l’Incresa per posar uns tobogans per als nens petits
24.500 € 82
Veïns Millorar la i·luminació del carrer Raseta entre
la carretera i el Parc de les Palmeres
18.900 € 23
Veïns Millorar la il·luminació als passos de vianants 12.000 € 6

LA GRANJA

Qui fa la proposta Propostes Valoració aproximada Vots rebuts
AAVV Instal·lació de màquines per fer exercici a l’aire
lliure a l’entrada del riu
15.000 € 18
Ajuntament Zona esportiva a la Sèquia del Molí 24.200 € 17
Veïns Actualització dels espais infantils del barri
de la Granja
24.000 € 16
Veïns Zona de pícnic a l’espai entre la Clínica i la C-1413 25.000 € 17
Veïns Millorar els senyals horitzontals dels passos de
vianants des de Terraplè/Verdaguer fins a La Sínia
15.500 € 4
Veïns Fer més pistes esportives polivalents (futbol,
bàsquet…) on actualment hi ha les pistes de petanca
25.000 € 32

 

LA RIERADA

Qui fa la proposta Propostes Valoració aproximada Vots rebuts
AAVV Arranjament secció de carrers 4.000 € 2
Ajuntament Asfaltat de sots a la calçada 4.000 € 0
Veïns Arranjament del pati de l’Associació de Veïns
de la Rierada
4.000 € 2

 

L’ÀNGEL / TORRENT DE L’HOSPITAL

Qui fa la proposta Propostes Valoració aproximada Vots rebuts
AAVV Arranjament de la pista de petanca i col·locació
d’algun aparell de gimnàstica per a la gent gran a la plaça de la Pau
14.700 € 50
Ajuntament Arranjament del talús vegetal del gir dels carrers
N tra. Sra. de Lourdes amb Sant Antoni Abat
15.000 € 10
Veïns Fer espai d’esbarjo per a gossos a la cantonada
entre els carrers Ferrer i Guàrdia amb Esperanto
13.800 € 8
Veïns Endreçar la zona de vianants del carrer
Francesc Macià
15.000 € 15
Veïns Ampliació de la vorera i eliminació de pilones del
carrer Sant Antoni Abat pel cantó dels números
parells
15.000 € 8

 

LES CONSERVES

Qui fa la proposta Propostes Valoració aproximada Vots rebuts
AAVV Arreglar les jardineres de les escales que donen
al carrer Carme Galceran. Pintar i arreglar
desperfectes del túnel de pas sota vies
21.900 € 32
Ajuntament Ampliació de la vorera i reasfaltat del carrer Sant Domènech de Guzman i entorn 24.000 € 6
Veïns Millorar la il·luminació en el pas de vianants entre
c. Pep Ventura i c. Joan Maragall
12.000 € 17
Veïns Arreglar la jardinera del carrer Mariona 18.500 € 14
Veïns Arranjar i adequar de manera original i sostenible,
amb materials reciclats, l’espai que comprèn des
de la xarxa metàl·lica perimetral del pati de
l’Escola Estel fins al mur de la vorera
12.000 € 10
Veïns Millora de l’enllumenat públic, arbrat, places d’aparcament senyalitzades i espais verds al carrer
Sant Agustí
24.000 € 12

PONT DE LA CADENA

Qui fa la proposta Propostes Valoració aproximada Vots rebuts
AAVV
Ajuntament Arranjament vegetal i ampliació de la vorera del carrer
Verge del Pilar al voltant de la caseta annexa de les
comportes
26.000 € 71
Veïns Posar “tendals” sobre els parcs infantils per crear
ombra i així ser útils més hores al dia
26.000 € 23
Veïns Repoblar d’arbres els jardinets del carrer Santiago
Rusiñol
7.500 € 10
Veïns Posar cistelles de bàsquet a la plaça de La Llave de Oro 12.000 € 13
Veïns Enjardinament de les dues zones de gespa de la plaça
de Joan Vallès i Vila i arreglar la part de ciment
12.500 € 16

 

RIERA BONET

Qui fa la proposta Propostes Import assignat Vots rebuts
AAVV Adequació de l’asfalt i millora de la vorera del carrer
Sagrada Família per tal de millorar l’accessibilitat a la
part alta i antiga del barri
20.000 € 60
Ajuntament Arranjament i col·locació de projectors leds a la
pista de bàsquet
18.000 € 11
Veïns Millorar l’enjardinament i posar més arbres 6.500 € 22
Veïns Posar una elevació a l’alçada del forn del carrer
Ca la Còrdia per evitar les velocitats que agafen
cotxes i motos
9.000 € 2
Veïns Posar porteries de futbol al parc d’Antonio Méndez 8.000 € 6

RIERA NOVA / LA PAU

Qui fa la proposta Propostes Import assignat Vots rebuts
AAVV .

Zona verda i pipicà a l’aparcament provisional
que hi ha darrere la Federació Obrera

20.000 € 7
Ajuntament Actuació als parterres del carrer Ramon Llull
i escales
19.000 € 1
Veïns Posar més enllumenat als carrers Narcís Monturiol, Anna Canalies, avinguda de la Pau… 20.000 € 3
Veïns Fer una actuació de mobilitat per tal d’evitar
situacions de perill al revolt des del passeig de la
Pau al carrer Catalunya
15.000 € 38
Veïns Fer una actuació integral al parc de les Bruixes (enjardinament i arbrat, millora de l’enllumenat,
més papereres i reg)
20.000 € 26
Veïns Parc infantil al solar buit del carrer Ramon Llull 20.000 € 12

 

SANT BARTOMEU DE LA QUADRA

Qui fa la proposta Propostes Import assignat Vots rebuts
AAVV             
Ajuntament Arranjar la pista de bàsquet i escales 4.000 € 11
Veïns Acabar la part de dalt del jardí del carrer Pepeta
de Cal Bardissa
4.000 € 6

 

VALLPINEDA

Qui fa la proposta Propostes Import assignat Vots rebuts
AAVV Arranjament secció de carrers 4.000 € 0
Ajuntament Asfaltat de sots a la calçada 4.000 € 0
Veïns Posar proteccions de fusta als contenidors d’escombraries 4.000 € 0