El Pla Educatiu de Vila és un projecte que busca el compromís ciutadà amb l’educació

El Pla Educatiu de Vila és un instrument que ajuda a definir quin Molins de Rei volem i quins valors el sustenten, a concretar accions i a establir les complicitats necessàries entre l’Ajuntament i la ciutadania per tirar-lo endavant. El PEV permetrà planificar i endreçar les polítiques educatives del municipi i  elaborar propostes i compromisos permanents, dinàmics i compartits.

El PEV busca estratègies perquè l’Ajuntament, els centres escolars, les famílies i la comunitat sencera treballin conjuntament per a millorar l’escolaritat d’infants i adolescents, l’accés equitatiu a un ús socialitzador i educatiu del seu temps lliure, una educació adequada i permanent per a tota la ciutadania i l’aprenentatge i l’exercici participatiu dels valors democràtics en el dia a dia de Molins de Rei.

Partim de la idea que l’educació no és responsabilitat exclusiva de l’escola i de la família, sinó de tota la ciutadania, en el sentit més ampli, incloent-hi empreses, entitats, mitjans de comunicació… Tothom pot tenir un gran potencial educador i pot fer aportacions de gran interès al debat educatiu. A més, l’educació s’entén com un procés permanent al llarg  la vida i que s’estén a tots els àmbits. Tots i totes eduquem, i tots i totes ens eduquem permanentment!

 

El Pla Educatiu de Vila és un projecte participatiu. Ara mateix comptem amb mestres, directors de centres, pares i mares, membres d’AMPA, però també membres d’entitats culturals, sanitàries , esportives,… si creus que hi tens alguna cosa a dir, siguis de l’àmbit que siguis, sigui en representació d’una empresa, una entitat o a títol individual, t’estem esperant.