Inici / Reglament

Reglament

Reglament

Article 1. La Cursa Popular de Sant Miquel a Molins de Rei és una prova esportiva organitzada per l’Ajuntament de Molins de Rei que es disputarà el dia 22 de setembre de 2019.

2 Ètica i valors

Article 1. La Cursa Popular de Sant Miquel a Molins de Rei es basa en uns valors i una ètica essencial que comparteixen tots els participants, patrocinadors, voluntaris i Organització.

Article 2. La solidaritat i el respecte dels participants, dels voluntaris, dels patrocinadors i del públic són elements bàsics a la Cursa Popular de Sant Miquel a Molins de Rei.

3 Descripció de les proves

Article 3. La Cursa Popular de Sant Miquel a Molins de Rei és una prova competitiva urbana que transcorre pels carrers de la població.

Article 4. La Cursa Popular de Sant Miquel a Molins de Rei és una prova assequible, amb un recorregut planer i ràpid.

Article 5. Els corredors competeixen sota la seva responsabilitat. Sobre ells recau la decisió final de prendre la sortida i la realització de la prova o una part. Els participants eximeixen l’Organització de les reclamacions o demandes basades en suposades accions o no accions dels participants o d’altres que actuïn a favor seu, així com les reclamacions o demandes resultants dels danys que poguessin succeir als participants i als seus materials, incloent-ne la pèrdua.

Article 6. Tot el recorregut estarà degudament senyalitzat mitjançant fletxes, cartells o banderoles. L’Organització retirarà totes les marques utilitzades. Qualsevol corredor que s’allunyi voluntàriament del recorregut abalisat no serà en cap cas responsabilitat de l’Organització.

Article 7. La sortida i l’arribada es faran des del passeig del Terraplè a l’altura de la plaça de la Llibertat. Horari de curses: a) recorregut de 10 km, a les 8.30 h, amb 1h i 30’ de tall; b) recorregut de 3,5 km, a les 10.30 h, amb 1 hora de tall; c) recorregut d’1,5 km, a les 11.15 h, també amb 1 hora de tall; d) Cursa Familiar, a les 12 h. Aquests horaris es publicaran al lloc web i es comunicaran amb antelació a tots els participants.

Article 8. Si fos necessari interrompre i suspendre la prova de 10 km en un punt del recorregut, la classificació es determinarà segons l’ordre i el temps d’arribada en l’últim punt de cronometratge realitzat.

Article 9. En cas que les condicions climatològiques o altres condicionants impedeixin el desenvolupament normal de la prova, no es retornaran els diners, però es podrà habilitar un recorregut alternatiu per evitar les zones de risc. Aquest canvi de recorregut es comunicarà amb detall en els punts on es produeixi.

4 Semiautosuficiència

Article 10.

 • Hi haurà un avituallament d’aigua aproximadament al km 5, per a la prova de 10 km i un a la zona d’arribada per a tots els recorreguts.
 • No es permet rebre ajuda externa (excepte en cas d’accident o d’emergència) i es penalitzarà el corredor que la rebi.
 • S’entendrà per ajuda externa aportar o retirar material al corredor, així com també l’acompanyament de persones, al llarg del recorregut, que no participin en les proves.

5 Material obligatori

Article 11. L’Organització situarà personal voluntari amb roba identificadora, encarregat de vetllar per la seguretat dels participants en diferents punts del recorregut. És obligatori seguir les indicacions d’aquest personal.

Article 12. L’Organització no es fa responsable dels accidentes o danys que puguin rebre o produir els corredors, però posarà tot el que estigui a les seves mans per evitar-los. Qualsevol corredor que avisi l’equip mèdic se sotmetrà al seu judici i a la valoració de la situació, i n’haurà d’acceptar les decisions.

Article 13. La Direcció de Cursa podrà modificar, suspendre, retallar, neutralitzar o parar la prova per seguretat o per causes alienes a la seva voluntat (climatologia, causes externes…).

6 Inscripcions

Article 14. El preu de la inscripció per al recorregut de 10 km és de 15 €, amb assegurança inclosa. Les altres curses són totalment gratuïtes.

Article 15. Recorregut de 10 km: la inscripció és oberta a tota aquella persona amb edat mínima de 16 anys complerts (nascuts abans del 2003, inclòs). Els corredors menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització paterna.

 • Recorregut de 3,5 km: s’hi podran inscriure els nascuts l’any a partir de l’any 2007 .
 • Recorregut de Cursa Infantil, d’1,5 km: s’hi podran inscriure els nascuts entre els anys   2008 i 2013.
 • La Cursa Familiar és oberta a totes les edats. Únicament és obligatori participar-hi amb el dorsal de color lila.

Article 16. Les inscripcions es podran fer via on-line al web www.cursasantmiquel.cat i també presencialment a l’oficina del Poliesportiu Municipal, c/ Sant Antoni Maria Claret, 1 bis, de Molins de Rei.

Fins al dimarts dia 17 els dorsals estaran personalitzats amb el nom de la personal inscrita.

Limitem els numero de dorsals amb xip a: Recorreguts de 10km: 300 unitats, recorreguts 3,5km i 1,5km a 600 unitats per cadascú.

Una vegada exhaurits el número de dorsals, es podrà participar amb dorsal sense xip i sense opció a classificació. (dorsal de color blau)

Article 17. Els corredors hauran de portar visible en tot moment el dorsal que facilitarà l’Organització. El dorsal no es podrà retallar, doblegar, tapar ni modificar, i s’haurà de portar amb el color corresponent al recorregut:

 • cursa de 10 km, color vermell; recorregut de 3,5 km, color blau; recorregut d’1,5 km, color verd; Cursa Familiar, color lila.

Article 18. Tots els corredors renuncien a utilitzar el seu dret d’imatge i autoritzen l’Organització i els seus patrocinadors a utilitzar i publicar les fotografies o vídeos gravats en el context de la prova.

Article 19. Les inscripcions es tancaran en els terminis establerts, és a dir, el dimecres dia 18 de setembre. La inscripció a la cursa de 10 km es farà per estricte ordre d’arribada. Es podran fer inscripcions 30 minuts abans de les sortides, sempre que hi hagi dorsals disponibles.

En el cas de les curses de 3,5 km, 1,5 km i la Cursa Familiar, es podran fer inscripcions un cop tancat el període d’inscripció i fins a 30 minuts abans de l’hora de sortida de cadascuna de les curses, però no optaran a classificació ni a premi.

Article 20. Un cop formalitzada la inscripció, no se’n retornaran els diners en cas de no participació.

7 Categories, trofeus i classificacions

Article 21. La Cursa Popular de Sant Miquel atorgarà trofeus als guanyadors absoluts, masculí i femení, i als tres primers classificats, tant masculí com femení, de cada categoria. Els premis no seran acumulatius.

Article 22. Premis als guanyadors absoluts masculí i femení dels tres recorreguts.

Les categories, tant masculina com femenina, són les següents:

10 km, amb 16 anys complerts el dia de la cursa
De 16 a 19 anys (nascuts entre el 2000 i el 2003) AM i AF
De 20 a 30 anys (nascuts entre el 1989 i el 1999) BM i BF
De 31 a 40 anys (nascuts entre el1979 i el 1988) CM i CF
De 41 a 50 anys (nascuts entre el 1969 i el 1978) DM i DF
De 51 a 60 anys (nascuts entre el 1959 i el 1968) EM i EF
Més de 61 anys (nascuts el 1958 i abans) FM i FF
3,5 km i la inicien els de 1r d’ESO
De 12 i 13 anys (nascuts el 2006 i el 2007) Infantil M i F
De 14 a 15 anys (nascuts entre el 2004 i el 2005) Cadet M i F
De 16 a 19 anys (nascuts entre el 2000 i el 2003) AM i AF
De 20 a 30 anys (nascuts entre el 1989 i el 1999) BM i BF
De 31 a 45 (nascuts entre el 1974 i el 1988) CM i CF
De 46 a 60 anys (nascuts entre el 1959 i el 1973) DM i DF
Més de 61 anys (nascuts el 1958 i abans) EM i EF
1,5 km i la iniciem amb els de 1r de primària
De 6 i 7 anys (nascuts el 2012 i el 2013) Prebenjamí  M i F
De 8 a 9 anys (nascuts entre el 2010 i el 2011) Benjamí M i F
De 10 a 11 anys (nascuts entre el 2008 i el 2009) Aleví M i F

 

Premis especials

Cursa de 10 km:

 • 23è Trofeu ROBERT TORRES PRUNERA, al primer classificat masculí local de la categoria A, menor de 18 anys

Cursa de 3,5 km:

 • 40e Trofeu Francesc Monfort als guanyadors absoluts masculí i femení

Article 23. No ser presents a l’acte d’entrega de trofeus s’entendrà com a renúncia als trofeus o als premis aconseguits.

Article 24. Premis especials

Premi de material esportiu al centre d’ensenyament primari i a l’institut de Molins de Rei amb un percentatge real més alt de participació, en relació amb els alumnes matriculats.

Es lliuraran en el moment de ser nomenats.

Article 25. Els lliuraments de trofeus es faran a l’escenari de la plaça de la Llibertat una vegada tancats cadascun dels recorreguts.

9 Penalitzacions

Article 26. A continuació mostrem la taula completa de les accions que provoquen una penalització o desqualificació de la prova.

Desqualificació:

 • No passar per un punt de control
 • Sortir del recorregut marcat
 • Ser acompanyat per altres persones durant el recorregut
 • Rebre ajuda externa fora dels punts
 • Tirar deixalles o embolcalls
 • Utilitzar qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut
 • No assistir una persona en dificultats (ferida, gran esgotament, hipotèrmia…)
 • Demanar ajuda sense necessitar-la
 • Ser desconsiderat amb els membres de l’Organització o amb altres participants
 • No respectar les persones (corredors/Organització)
 • Anar sense dorsal, portar-lo tapat o amb un color no assignat al seu recorregut
 • Altres accions que l’Organització consideri.

10 Reclamacions

Article 27. L’Organització resoldrà les possibles reclamacions que es presentin.

Article 28. Es podran presentar reclamacions fins a 2 hores després del lliurament de premis.

11 Acceptació i responsabilitat

Article 29. Qualsevol participant, pel fet d’inscriure’s, accepta les condicions establertes en aquest reglament. Qualsevol circumstància no prevista en aquest reglament serà resolta per l’Organització.

Article 30. L’Organització declina tota responsabilitat en cas d’accident per negligència del corredor, així com per la pèrdua o trencament dels objectes personals de cada participant.

Article 31. L’Organització es reserva el dret de modificar aquest reglament, o de suspendre la prova, davant d’una eventualitat o causa de força major.

12 Assegurances

Article 32. Responsabilitat civil. L’Organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.

Assegurança d’accidents. Pel sol fet de fer la inscripció a qualsevol de les curses, el corredor gaudirà d’una assegurança d’accidents.

ANNEX NÚM. 1

PLEC DE DESCÀRREC DE RESPONSABILITATS

Accepto:

 1. Que he llegit, he entès i accepto íntegrament el reglament de la Cursa Popular de Sant Miquel.
 2. Que estic segur d’estar físicament i psicològicament ben preparat/ada per fer la prova i que segueixo els controls mèdics adequats.
 3. Que sóc plenament conscient del recorregut, del perfil i de la distància, ja que els he consultat prèviament al web de la prova.
 4. Que em comprometo a complir les normes i els protocols de seguretat establerts per l’Organització.
 5. Que autoritzo els serveis mèdics de la cursa perquè em practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que ells considerin en qualsevol moment de la cursa, l’hagi o no sol·licitat jo mateix/a. Davant dels seus requeriments, em comprometo a abandonar la prova i/o a permetre la meva hospitalització, si ho creuen necessari per a la meva salut.
 6. Que autoritzo l’Organització de la cursa a fer i a utilitzar qualsevol fotografia, filmació o gravació que se’m faci, sempre que estigui exclusivament relacionada amb la meva participació en aquest esdeveniment, i a no percebre cap tipus de contraprestació a canvi.
 7. Que sóc conscient que el meu dorsal és personal i intransferible, per la qual cosa no el cediré o vendré a cap altra persona, fins i tot en cas que jo no pugui assistir a la prova.
 8. Que em comprometo a seguir les pautes generals de respecte als altres.

 Descarrega’t el  Reglament

Top