Inici / Event / Reglament

Reglament

Mar
30

Descarrega’t el Reglament22

Reglament

La Cursa Popular de Sant Miquel a Molins de Rei és una prova esportiva organitzada per l’Ajuntament de Molins de Rei que es disputarà el dia 25 de setembre de 2022.

Introducció

Article 1. La Cursa Popular de Sant Miquel a Molins de Rei és una cursa popular que transcorre pels carrers de la població.

Article 2. La Cursa Popular de Sant Miquel a Molins de Rei és una prova assequible amb quatre recorreguts diferents, d’acord amb les edats i les capacitats dels participants.

Article 3. Tot el recorregut estarà degudament senyalitzat mitjançant fletxes, cartells o banderoles. Qualsevol corredor que s’allunyi voluntàriament del recorregut abalisat no serà en cap cas responsabilitat de l’Organització.

Article 4. La sortida i l’arribada es faran des del passeig del Terraplè, entre els carrers Molí i Rubió i Orsla recollida de dorsals i el lliurament de trofeus es faran al pati de l’Escola el Palau. Horari de curses:

 1. a) recorregut de 10 km: a les 8.30 h, amb 1h i 30’ de tall.
 2. b) recorregut de 3,5 km: a les 10.30 h, amb 1 hora de tall
 3. c) recorregut d’1,5 km: a les 11.15 h, també amb 1 hora de tall
 4. d) Cursa Familiar: a les 12 h.

Aquests horaris es publicaran al lloc web i es comunicaran amb antelació a tots els participants.

Semiautosuficiència

Article 5. Hi haurà un punt d’avituallament d’aigua aproximadament al km 5 per a la prova de 10 km i un altre a la zona d’arribada per a tots els recorreguts.

Material obligatori

Article 6. L’Organització situarà personal voluntari amb roba identificadora, encarregat de vetllar per la seguretat dels participants, en diferents punts del recorregut. És obligatori seguir les indicacions d’aquest personal.

Article 7. L’Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els corredors, però posarà tot el que estigui a les seves mans per evitar-los. Qualsevol

corredor que avisi l’equip mèdic se sotmetrà al seu judici i a la valoració de la situació, i n’haurà d’acceptar les decisions.

Article 8. La Direcció de Cursa podrà modificar, suspendre, retallar, neutralitzar o parar la prova per seguretat o per causes alienes a la seva voluntat (climatologia, causes externes…).

 Inscripcions

Article 9. El preu de la inscripció per al recorregut de 10 km és de 15 €, amb assegurança inclosa. Les altres curses són  gratuïtes.

 • Recorregut de 10 km: la inscripció és oberta a tota aquella persona nascuda l’any 2006 i anteriors. Els corredors menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització paterna.
 • Recorregut de 3,5 km: s’hi podran inscriure els nascuts a l’any 2010 i anteriors.
 • Recorregut de Cursa Infantil, d’1,5 km: s’hi podran inscriure els nascuts entre els anys 2016 i 2011.
 • La Cursa Familiar és oberta a totes les edats. Per participar-hi, cal fer la inscripció prèviament i portar el dorsal color lila.

Article 10. Les inscripcions amb dorsal amb xip es podran fer fins al dimarts dia 20 de setembre, a les 15 hores,  o fins que s’exhaureixi el nombre de dorsals: per al recorregut de 10 km, 300 unitats; per al recorregut de 3,5 km, 600 unitats,  i per al d’1,5km, 500 unitats.

No es faran inscripcions el mateix dia de la cursa.

Fins al dimarts dia 20, els dorsals estaran personalitzats amb el nom de la persona inscrita.

Article 11. les inscripcions es podran formalitzar:  en línia, a través del web www.cursasantmiquel.cat  o, presencialment, a l’oficina del Poliesportiu Municipal en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Adreça: c/ Sant Antoni Maria Claret, 1 bis, de Molins de Rei.

Una vegada exhaurit el nombre de dorsals, es podrà participar amb dorsal sense xip i sense opció a classificació.

Article 12. Els corredors hauran de portar visible en tot moment el dorsal que facilitarà l’Organització. El dorsal no es podrà retallar, doblegar, tapar ni modificar, i s’haurà de portar amb el color corresponent al recorregut:

 • cursa de 10 km, números de color vermell; recorregut de 3,5 km, números de color blau; recorregut d’1,5 km, números de color verd; Cursa Familiar, color lila.

Article 13. Un cop formalitzada la inscripció, no se’n retornaran els diners en cas de no participació.

Categories, trofeus i classificacions

Article 14. La Cursa Popular de Sant Miquel atorgarà trofeus als guanyadors absoluts, masculí i femení, en els recorreguts de 10 km, 3,5 km i 1,5 km, i als tres primers classificats, tant masculins com femenins, de cada categoria. Els premis no seran acumulatius.

10 km, nascuts abans del 2006
De 16 a 19 anys (nascuts entre el 2003 i el 2006) AM i AF
De 20 a 30 anys (nascuts entre el 1992 i el 2002) BM i BF
De 31 a 40 anys (nascuts entre el 1982 i el 1991) CM i CF
De 41 a 50 anys (nascuts entre el 1972 i el 1981) DM i DF
De 51 a 60 anys (nascuts entre el 1962 i el 1971) EM i EF
Més de 61 anys (nascuts el 1961 i abans) FM i FF

 

3,5 km i la inicien els de 1r de secundària
De 12 i 13 anys (nascuts el 2009 i el 2010) Infantil M i F
De 14 i 15 anys (nascuts entre el 2007 i el 2008) Cadet M i F
De 16 a 19 anys (nascuts entre el 2003 i el 2006) AM i AF
De 20 a 30 anys (nascuts entre el 1992 i el 2002) BM i BF
De 31 a 45 anys  (nascuts entre el 1977 i el 1991) CM i CF
De 46 a 60 anys (nascuts entre el 1962 i el 1976) DM i DF
Més de 61 anys (nascuts el 1961 i abans) EM i EF

 

1,5 km i la inicien els de 1r de primària
De 6 i 7 anys (nascuts el 2015 i el 2016) Prebenjamí  M i F
De 8 i 9 anys (nascuts entre el 2013 i el 2014) Benjamí M i F
De 10 i 11 anys (nascuts entre el 2011 i el 2012) Aleví M i F

Article 15. No estar present en l’acte de lliurament de trofeus s’entendrà com a renúncia als trofeus o als premis aconseguits.

Article 16. Els lliuraments de trofeus es faran a l’escenari del pati de l’Escola el Palau

 • recorregut de 10 km: entrega a les 10.00 h
 • recorreguts de 3,5 km i 1,5 km: entrega a les 11.30 h

Penalitzacions

Article 17. A continuació mostrem la taula completa de les accions que provoquen una penalització o la desqualificació de la prova.

Desqualificació  

 • No passar per un punt de control
 • Sortir del recorregut marcat
 • Ser acompanyat per altres persones durant el recorregut
 • Rebre ajuda externa
 • Tirar deixalles o embolcalls
 • Utilitzar qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut
 • No assistir una persona en dificultats (ferida, gran esgotament, hipotèrmia…)
 • Demanar ajuda sense necessitar-la
 • Ser desconsiderat amb els membres de l’Organització o amb altres participants
 • No respectar les persones (corredors/Organització)
 • Anar sense dorsal, portar-lo tapat o amb un color no assignat al seu recorregut
 • Altres accions que l’Organització consideri.

Reclamacions

Article 18. Es podran presentar reclamacions per escrit fins a 30 minuts després del lliurament de premis.

Acceptació i responsabilitat

Article 19. Qualsevol persona inscrita, pel fet d’inscriure’s a la Cursa, accepta les condicions establertes en aquest Reglament. Qualsevol circumstància no prevista en aquest reglament serà resolta per l’Organització.

Article 20. Pel fet d’inscriure’s a la 43 Cursa Popular de Sant Miquel s’accepten les condicions d’aquest reglament, se cedeixen els drets d’imatge i s’autoritza l’ús de les dades.

Article 21. Els corredors i les corredores competeixen sota la seva responsabilitat i sobre seu recau la decisió final de prendre la sortida i la realització de la prova o una part. Les persones participants eximeixen l’Organització de les reclamacions o demandes basades en suposades

accions o no accions dels qui hi participen o d’altres que actuïn a favor seu, així com les reclamacions o demandes resultants dels danys que puguin afectar els participants i els seus materials, inclosa la pèrdua.

 Assegurances

Article 22. L’Organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents per a totes les persones inscrites.

ANNEX NÚM. 1

Accepto:

 1. Que he llegit, he entès i accepto íntegrament el reglament de la Cursa Popular de Sant Miquel.
 2. Que estic segur/a d’estar físicament i psicològicament ben preparat/ada per fer la prova i que segueixo els controls mèdics adequats.
 3. Que sóc plenament conscient del recorregut, del perfil i de la distància, ja que els he consultat prèviament al web de la prova.
 4. Que em comprometo a complir les normes i els protocols de seguretat establerts per l’Organització.
 5. Que autoritzo els serveis mèdics de la Cursa perquè em practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que considerin en qualsevol moment de la cursa, l’hagi o no sol·licitat jo mateix/a. Davant dels seus requeriments, em comprometo a abandonar la prova i/o a permetre la meva hospitalització, si ho creuen necessari per a la meva salut.
 6. Que soc conscient que el meu dorsal és personal i intransferible, per la qual cosa no el cediré o vendré a cap altra persona, fins i tot en cas que jo no pugui assistir a la prova.
 7. Que em comprometo a seguir les pautes generals de respecte als altres.

DRETS D’IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i
regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor i a la intimitat familiar
i a la pròpia imatge, autoritzo que la meva imatge o la imatge del meu/va fill/a pugui aparèixer
en les fotografies, vídeos o altres imatges que l’Ajuntament de Molins de Rei pugui captar de
les activitats organitzades per aquest. Així mateix, dono el meu consentiment perquè aquestes
fotografies, vídeos o altres imatges puguin ser distribuïdes i publicades per part de
l’Ajuntament de Molins de Rei per qualsevol via i format, per exemple, a través de premsa,
revistes, xarxes socials o qualsevol altre format que aquest trobi escaient.

PROTECCIÓ DE DADES
L’Ajuntament de Molins de Rei, en compliment de la vigent normativa de protecció de dades
(RGPD 679/2016 i LOPDGDD 3/2018) l’informem que les dades recollides en aquest formulari
seran tractades per gestionar la seva participació en les activitats físiques del poliesportiu,
legitimats per la seva inscripció voluntària i per l’exercici de les funcions públiques conferides al
responsable. Les dades seran conservades mentre duri la finalitat per la qual van ser recollides i
d’acord amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers. Si ho desitja pot
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat
dirigint-se a contacteDPD@molinsderei.cat. Així mateix si considera que els seus drets de
protecció de dades han estat vulnerats es podrà dirigir a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades www.apdcat.gencat.cat.

Top