Qui pot utilitzar el servei

El servei de suport psicològic està adreçat a adolescents i joves de 12 a 18 anys.

És gratuït

El servei gratuït de l’Ajuntament de molins de Rei.

Horari i lloc

Es realitza en horari de tarda  per una professional psicòloga i terapeuta a la seu de la Federació Obrera.

 

Com son les sessions

Es realitzen sessions individuals, amb famílies i tallers grupals, oferint un espai en què puguin expressar emocions, parlar d’allò que els preocupa, rebre eines per a la  gestió d’emocions i conflictes….

Com accedir-hi

Els centres edicatius mitjançant les comissions socials podran derivar adolescents i joves a aquest servei.

Els joves i les seves famílies que vulguin gaudir del servei hauran de ser derivats per l’Equip Bàsic de Serveis Socials Municipal escrivint a desmotxillat@molinsderei.cat

 

L’ajuntament de Molins de Rei va posar en marxa el dilluns 13 de setembre de 2021 un nou servei de suport psicòlogic adreçat a joves i  adolescents.

L’ Ajuntament de Molins de Rei a través dels serveis de salut, Infància i Joventut i Serveis Socials, va detectar en els darrers mesos un augment de problemàtiques entre els adolescents i joves. Aquestes problemàtiques venien donades com a conseqüència directa dels efectes de la pandèmia i els períodes de confinament a causa de la COVID 19, com ara absentisme crònic, addiccions a les pantalles, depressions, problemes de conducta, dificultats en les relacions familiars, dificultats de relació amb l’entorn comunitari i d’altres.

Per altra banda també s’ha constatat un augment important de noves famílies que demanen atenció per aquest tipus de problemàtica, i a través de les comissions socials que es realitzen a les escoles i instituts, també han augmentat el nombre de derivacions d’adolescents i joves als diversos serveis.

Per tot l’exposat, des de l’Ajuntament de Molins de Rei es posa en marxa durant la segona quinzena del mes de setembre  un nou  Servei de Suport Psicològic per Adolescents amb l’objectiu de donar suport individual i grupal als joves i les seves famílies.

Aquest servei es gratuït i es presta a la Federació Obrera a les tardes, de 16 a 21 hores.

Els joves i les seves famílies que requereixin d’aquest servei hauran de ser derivats per l’Equip Bàsic de Serveis Socials Municipal.

Aquest nou servei treballa en xarxa amb els diferents agents educatius (Instituts, Equip Atenció Psicològica) i el  Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) ubicat al CAP de Molins de Rei.