Exposició Molinsde10

Ajuntament de Molins de Rei

Ajuts i subvencions

Ajuts de l'Ajuntament de Molins de Rei

Reducció de l’IBI en els béns immobles en els quals s’hagin instal•lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. Ordenança B1 (Art. 5è, ap. 6.a) https://ja.cat/reduccioibi 

Reducció d’impostos sobre construccions, instal•lacions i obres, en la instal•lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. Ordenança B4 (Art. 8è, ap. 6) https://ja.cat/reduccioimpostosconstruccio 

Consulta les convocatòries de les subvencions específiques de l’Ajuntament de Molins de Rei https://ja.cat/subvencionsmolinsderei 

Fons Next Generation de la Unió Europea

Consulta totes les convocatòries dels Fons Next Generation, entre les quals, les que estan dirigides a l’eficiència energètica. https://ja.cat/ajutsue

Altres enllaços d'interès

Institut Català d’Energia – ICAEN: http://icaen.gencat.cat/ca/inici 

Agència de l’Habitatge de Catalunya:  http://agenciahabitatge.gencat.cat

Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya: https://clusterenergia.cat

Àrea Metropolitana de Barcelona: https://ja.cat/ambhabitatge

Ajuntament de Molins de Rei: https://www.molinsderei.cat

Informació sobre la rehabilitació energètica d'edificis i estalvi energètic

Scroll to Top