El jurat

A cada edició dels premis s’estableix un nou jurat. L’objectiu és aplegar un grup representatiu de persones de tots els àmbits representatius de la vila perquè facin l’exercici col·lectiu de pensar quins molinencs i molinenques han fet aportacions destacades a la societat local.

Els membres del jurat acostumen a ser persones que ja han estat premiades anteriorment o que tenen una contrastada experiència i coneixement en l’ambit professional o associatiu de Molins de Rei.

Els membres del jurat dels Premis Ràdio Molins de Rei 2022 són els següents:

• Jesús Cardona - botiguer
• Guillem Urbà - fotògraf
• Jessica Viñas - botiguera
• Marina Arbós - periodista
• Judit Homet - membre d’Els Pastorets
• Josep Janés - col·laborador de la ràdio
• Joan Barrios - col·laborador de la ràdio
• Fermina Recio - col·laboradora de la ràdio

premis sense any color en negre
LogoRadioMolinsblanc total
Logotip 1 tinta negatiu central dueslínies baixa