Bases generals

1. Ràdio Molins de Rei i l’Ajuntament de Molins de Rei, convoquen els Premis Ràdio Molins de Rei amb l’objectiu de guardonar la creació i el mèrit dels molinencs i molinenques que durant l’any més han destacat i han contribuït al desenvolupament i promoció de la vila.

Amb aquesta finalitat es convoquen els premis següents:

Cultura
Innovació
Valors
Impuls
Ràdio
Micròfon
Premi Comunicació Miquel Armengol
Trajectòria

2. Es consideren optants als premis totes les persones veïnes de Molins de Rei o que desenvolupin la seva activitat a la vila i que es puguin integrar en algun dels àmbits descrits en el primer apartat i que compleixin les condicions que es detallen en la descripció dels àmbits.

3. La forma d’elecció de les guardonades i els guardonats serà mitjançant un jurat integrat per un màxim d’onze membres que tindrà com a President el Coordinador de Programes de Ràdio Molins de Rei.

El jurat decidirà per majoria de vots els premiats de totes les categories, excepte el premi Trajectòria on es proposaran 3 candidats que es triaran per votació popular, i els premis Micròfon, Ràdio i Comunicació Miquel Armengol que seran a proposta de l’equip de Ràdio Molins de Rei. Es farà una acta del veredicte del jurat.

Els premiats de cada edició podran passar a formar part del jurat de l’any següent.

4. El jurat es reunirà un mínim de 2 cops i assumirà el compromís de participar en la proposta, deliberació i votació dels candidats i candidates.

5. En el cas que algun dels membres del jurat, per causa de força major, no pogués assistir i emetre el seu vot el dia del veredicte, l’haurà de fer arribar per escrit a la coordinació dels Premis o delegar-lo per escrit a un altre membre del jurat.

Si durant les reunions es proposés per ser premiat un dels components del jurat, aquest optarà per acceptar la candidatura o per ser membre del jurat. Els premis s’atorgaran per majoria de vots. En cap cas podran quedar deserts, no es podran atorgar premis ex aequo, ni a títol pòstum.

6. Els Premis no tenen dotació econòmica, els guanyadors rebran un guardó recordatori del premi.

7. L’organització es reserva la potestat de resoldre de la manera que consideri més adient, qualsevol imprevist o situació que no estiguin contemplats en aquestes bases.


Bases específiques

Premi Cultura

A l’autor i/o creador d’una obra en qualsevol de les diferents disciplines artístiques o bé a l’impulsor (persona o entitat) d’una iniciativa cultural que hagi tingut lloc a la vila.


Premi Innovació

Aquest premi s’atorga a una obra o treball que suposin una innovació, presentat o publicat per una organització, institució, empresa o persona vinculada a Molins de Rei.

Premi Valors

S’atorga a l’impulsor – persona o entitat – d’aquella iniciativa o projecte que destaqui per la seva tasca social dins o fora de l’àmbit de la vila .

Premi Impuls

El guardó vol reconèixer la tasca emprenedora, empresarial o comercial que suposi una transformació, impacte social o que hagin sabut mantenir-se al llarg del temps a la vila. Es valorarà les iniciatives que incloguin polítiques de responsabilitat social corporativa.

Premi Ràdio*

Al programa o espai radiofònic. Es premia un programa o espai pel seu format innovador, per incorporar temàtiques o continguts que fins llavors no tenien un lloc a la programació, o per haver arribat a oients que fins ara no seguien l’emissora. També es valorarà la trajectòria i arrelament d’un programa a Ràdio Molins de Rei.

Premi Micròfon*

Es reconeix el conductor de programa que hagi sabut explicar els continguts del seu programa adaptant-se al llenguatge radiofònic i utilitzant els recursos narratius i expressius que ofereix el mitjà. També es valorarà el compromís i implicació amb el projecte de Ràdio Molins de Rei.

Premi Comunicació Miquel Armengol*

Es premia aquell profesional o mitjà de comunicació del panorama comunicatiu català que hagi destacat per la seva trajectòria o per haver realitzat un treball periodístic que hagi tingut especial transcendència o repercussió social.

Premi Trajectòria

Aquest premi té la voluntat de reconèixer un veí o veïna pel seu compromís personal amb la vila, per haver realitzat una tasca, projecte o actuació d’especial rellevància social per als molinencs al llarg de la seva vida.

Aquest premi no es podrà concedir a títol pòstum, ni a entitats, col·lectius o figures que no siguin una persona física.

Un cop triats els finalistes, s’obrirà un període perquè la ciutadania pugui votar els candidats, per internet i també via telèfon.

*a proposta de l’equip de Ràdio Molins de Rei

premis sense any color en negre
LogoRadioMolinsblanc total
Logotip 1 tinta negatiu central dueslínies baixa