Inici / Història

Història

La Federació Obrera és un equipament d’un alt valor cívic i patrimonial per a Molins de Rei, ja que va ser la seu d’una important associació local de treballadors i treballadores, cons­truïda en el primer terç del segle XX, a partir del projecte d’un destacat arquitecte. Va a ser expro­piada durant la dictadura, i recuperada finalment per a la vila una vegada consolidada la democràcia.

La Federació Local de Societats Obreres de Molins de Rei es va constituir l’any 1915, fruit de la unió de tres societats: la Llar Obrera, l’Aliança d’Obrers Paletes i la Societat d’Agricultors. L’any 1918 l’entitat va passar a dir-se Federació Obrera de Molins de Rei.

Els objectius de la societat eren la unitat dels obrers progressistes al voltant de principis com la instrucció, la solidaritat, el treball i la justícia. A més, les persones afiliades gaudien d’un sistema de suport mutualista.

El paper de la Federació   Obrera en la vida local va créixer alhora que el nombre dels seus membres i els serveis que els prestava: sala-cafè, cuina, biblioteca, forn de pa, billars, sala d’espectacles…

Això va motivar que l’any 1921 s’encarregués el projecte d’una seu social a l’arquitecte modernista Cèsar Martinell i Brunet. L’edifici va ser inaugurat l’any 1922 durant la Festa Major.

El període de la dictadura de Primo de Rivera va implicar una aturada del procés d’expansió de la Federació   Obrera, però les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 van veure l’inici d’un nou procés de recuperació. Malgrat haver-se declarat com una associació apolítica, la Federació   Obrera va decidir presentar una llista de candidats a aquells comicis i aquesta candidatura en va resultar guanyadora, fet que es va repetir en les convocatòries successives.

L’any 1936, en esclatar la Guerra Civil, la Comissió del Govern de la Federació   Obrera, juntament amb la Junta Directiva de la secció de Molins de Rei de la Unió Socialista de Catalunya, decideixen per unanimitat “constituir la Federació Obrera com a Casal Socialista i adherir-se al PSUC”. Malgrat les dificultats d’aquest període bèl·lic, la societat continuarà desenvolupant les tasques de mutualitat.

En acabar la guerra, la dictadura franquista va confiscar l’edifici de la Federació Obrera, que va passar a denominar-se El Hogar del Productor; posteriorment, l’any 1943 s’hi van instal·lar les dependències de la Central Nacional Sindicalista, l’anomenat Sindicato Vertical, que perdurarà fins a l’arribada de la democràcia.

A partir de 1977, amb el suport de l’Ajuntament, antics socis i hereus dels membres de la Federació que van constituir l’Associació Obrera van iniciar el procés de reclamació de la devolució de l’edifici al govern de l’Estat, que després de moltes vicissituds va concloure el dia 4 de desembre de 1997 amb la cessió definitiva i gratuïta de la Federació  Obrera a l’Associació Obrera i aquesta, al seu torn, a l’Ajuntament de Molins de Rei, que passava a ser-ne el propietari, tot comprometent-se a donar-li un ús social.

Exposició permanent

Tota la història de la Federació Obrera i del cooperativisme a Molins de Rei i a Catalunya ha quedat documentada en una exposició permanent que ocupa la primera planta d’aquest antic edifici modernista.

Però, a més de la història de la Federació, aquesta mostra també explica els valors democràtics i modernitzadors republicans,  i la reivindicació ciutadana per recuperar l’edifici confiscat durant la dictadura franquista.

Els grans eixos de l’exposició són:

  • El cooperativisme, des dels orígens fins a l’actualitat
  • L’edifici de la Federació Obrera (1915-2010)
  • Primera etapa de la Federació Obrera (1915-1931) / La Federació Obrera durant la Segon República
  • El període històric de la Segona República

Memorial Democràtic

Així mateix, el Centre d’Interpretació esdevé un punt d’informació de tota la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, i programa, amb la participació del Memorial Democràtic, els actes o activitats sobre memòria democràtica organitzats per l’Ajuntament de Molins de Rei.

Participació ciutadana

L’Ajuntament de Molins de Rei, conjuntament amb la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, va engegar un procés participatiu l’any 2006 anomenat “IMAGINA’T LA VIDA… a la Federació Obrera”, que va conduir a definir els usos d’un dels edificis més emblemàtics de Molins de Rei.

L’objectiu del procés va ser definir els futurs usos a què es destinaria l’edifici, de manera que fossin fruit de la reflexió i el debat ciutadà sobre les necessitats i les demandes aportades per les persones, col·lectius i entitats, tenint en compte les possibilitats i les limitacions materials de l’edifici.

Al llarg del procés de participació es van convocar trobades regulars amb els membres de la Comissió de Seguiment per tal d’anar consensuant-ne el procés i moltes de les propostes van ser ja aplicades en el model arquitectònic de l’edifici.

L’abril del 2012, i després de la finalització de les obres de l’edifici, es crea el Consell del Centre entre l’Ajuntament, les entitats i les persones que en són membres per tal de definir el model de gestió que finalment s’implementa amb la seva obertura definitiva el 2 el juliol de 2012.

 

Top