Espai wi-fi

Espai wi-fi

S'ha habilitat l'espai del Mercat Municipal perquè els clientes i usuaris de les instal·lacions puguin fer servir wifi de forma gratuïta.

Usuari: Clients            

Clau:  mercatdmolins

 

IMG_0357