Educació Artística i Musical

Educació Física i Esportiva

Educació Mediambiental i Sostenibilitat

Educació per a la Cultura de la pau, la solidaritat, la cooperació i la ciutadania

Educació per a la Igualtat

 

Educació per a la Millora de les Competències Comunicatives i Lingüístiques.

Educació per a la Mobilitat segura, Seguretat ciutadana i Protección civil

Educació per a la Salut

Educació per al Coneixement Cultural de l'entorn

Participació infantil i juvenil

 

Reconeixement Educatiu

Suport a les AMPA

Suport a les Famílies

Suport a l'Orientació Educativa i Professional